3 ay önce
3 ay önce

Filyasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Korona virüs nedeniyle hayatımıza giren kavramlardan olan filyasyon bir hastalık zincirinin kaynağını araştırmayı ifade eder.


Pandemi ve Filyasyon

Küresel çapta bir mücadele yürütülen korona virüs salgını ile hayatımıza 2 önemli kavram girdi. Bunlardan ilki pandemidir. Kovid 19 pandemi ilan edilmiştir. Peki, pandemi nedir?

Dünyada birden fazla ülkede ya da kıtada görülen salgın hastalıklar pandemi olarak anılır. Yani dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar pandemidir. Kara veba, grip, kolera ve domuz gribi de daha önce ilan edilen pandemiler arasında yerini alıyordu.

Korona virüsle hayatımıza giren diğer önemli kavram ise filyasyon oldu. Pandemi ile mücadele süresinde filyasyon uygulamalarının etkisi sıkça zikredildi. Filyasyon, bir hastalık zincirinin kaynağını bulmak için yapılan çalışmalardır. Türkçe karşılığı saha incelemesi olarak bilinir. Eğer hastalığın kaynağı bulunursa kontrol altına alınacak ve bulaşıcılık azalacaktır.

Filyasyon Nasıl Yapılır?

Filyasyon bir araştırma ve inceleme sürecidir. Bulaşıcı hastalığın ilk olarak kimden yayılmaya başlandığının bulunması amacıyla yapılır. Böylece bu kaynak hastalığı yaymaya devam edemeyecektir. Aynı zamanda sonradan hastalık bulaşan kişiler de artık virüsü yaymaya devam eden birer kaynak haline gelecektir. Bu kişiler de kontrol altına alınacaktır.

Toplumda salgın hastalık baş gösterdiyse;

  1. Bir salgın hastalık ortaya çıktıktan sonra ilk vaha ihbar edilir.
  2. Sonra sağlık kuruluşlarına ve topluma bildirimde bulunur.
  3. Üçüncü aşama olarak ise filyasyon yapılır. Yani bu hastalığın kimlerde olduğunun tespiti için saha incelemesi yapılır.
  4. Dördüncü aşama vakaların incelenmesidir.
  5. Son aşama ise salgının genel görünümünün incelenmesidir.

Görüldüğü gibi filyasyon salgın hastalıklara mücadelede bir basamaktır. Salgınla mücadele edilirken vakaların erken tespiti sayesinde bulaşıcılık azaltılacaktır. Filyasyon çalışmaları hastalık taşıyan kişinin tespitinden sonra başlar. Bu kişinin yakın çevresi ile temas etme ihtimali olan kişiler filyasyon ile belirlenir. Belirlenen kişiler önce karantinaya alınır ve sonra testler yapılarak erken dönemde hastalığın var olup olmadığı tespit edilebilir.

Sıtma, kolera, SARS, çiçek, veba, ebola, tifüs gibi daha önce salgın oluşturan hastalıklarda tek bir vaka bile görülse filyasyon uygulaması yapılması şarttır. Bu hastalıklara 2020 yılında korona virüs de eklenmiştir. Hastalıklar bulaşıcı olduğundan salgın haline gelmeden kontrol altına alınması için filyasyon şarttır.

En Çok Okunanlar